Съответствие на цветовете

Съответствие на цветовете


За повечето потребители най-добрият метод за съответствие на цветовете е печатането с sRGB цветове.

Процесът на съответствие между изходящия цвят на принтера и екрана на компютъра е сложен, защото принтерите и мониторите на компютрите използват различни методи за възпроизвеждане на цвят. Мониторите показват цветовете, като използват светлинни пиксели, които на свой ред използват цветови процес RGB (червено, зелено, синьо), докато принтерите отпечатват цветовете като използват процес CMYK (циан, магента, жълто и черно).

Няколко фактора могат да повлияят на способността ви да свързвате цветовете на принтера с тези на вашия монитор:


Печатни носители

Печатни оцветители (например мастила и тонери)

Печатен процес (например мастилено-струен, печатна преса или лазерна технология)

Осветяване с проектор

Персонални различия във възприемането на цвета

Софтуерни програми

Драйвери за принтер

Компютърни операционни системи

Монитори

Видеокарти и драйвери

Експлоатационна среда (например влажност)

Имайте предвид тези фактори, когато цветовете на вашия екран не съответстват напълно на цветовете на принтера.

Този раздел предоставя информация по следните теми:

HP Color Laserjet CP2020 Съответствие на цветовете