Видове хартия

Видове хартия


Използвайте тези опции, за да конфигурирате режимите за печат, които съответстват на различните типове носители. За да върнете всички режими във фабричните им настройки по подразбиране, изберете Restore modes (Възстанови режимите).

HP Color Laserjet CP2020 note Видове хартия ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да щракнете върху Apply (Приложи), за да влязат в сила промените ви.

HP Color Laserjet CP2020 Видове хартия