Страници с информация

Страници с информация


Използвайте контролния панел, за да отпечатате страници с информация, които дават подробности за продукта и текущите му настройки.

1.
Натиснете OK, за да отворите менютата.
2.
Натиснете бутона Left arrow (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Страници с информация) (Стрелка наляво) или Right arrow (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Страници с информация) (Стрелка надясно), за да се придвижите до Отчети, и след това натиснете OK.
3.
Натиснете бутона Left arrow (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Страници с информация) (Стрелка наляво) или Right arrow (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Страници с информация) (Стрелка надясно), за да се придвижите през докладите Reports (Отчети), и след това натиснете OK, за да отпечатате даден отчет.
4.
Натиснете X, за да излезете от менютата.

Налични са следните страници с информация:


Demo page (Пробна страница)

Menu structure (Структура на менюто)

Configuration page (страница с конфигурацията)

Supplies status page (Страница за състоянието на консумативите)

Конфигурационна страница за мрежата

Отчет за използването

PCL font list (Списък на PCL шрифтовете)

PS font list (Списък на PS шрифтовете)

PCL6 font list (Списък на PCL6 шрифтовете)

Отчет за използването на цветовете

Отчет за обслужването

Отчет за диагностиката

HP Color Laserjet CP2020 Страници с информация