Проверка на инсталирането на DIMM модул

Проверка на инсталирането на DIMM модул


Включете отново принтера. Проверете дали принтерът е в състояние Готовност, след като е преминал през последователността при включване на захранването. Ако се покаже съобщение за грешка, направете следното:

1.
Отпечатайте страницата с конфигурацията. Вж. Страници с информация.
2.
Проверете секцията Installed Personalities and Options (Инсталирани варианти и опции) на Configuration page (Страница с конфигурацията) и я сравнете със същата страница, която отпечатахте, преди инсталирането на DIMM модула.
3.
Възможно е DIMM модулът да не е инсталиран правилно. Повторете процедурата по инсталирането.

или

Възможно е DIMM модулът да е дефектен. Опитайте с нов DIMM модул.

HP Color Laserjet CP2020 Проверка на инсталирането на DIMM модул