Конфигуриране на продукта по мрежата

Конфигуриране на продукта по мрежата


За да конфигурирате мрежовите параметри на принтера, използвайте контролния панел на принтера или вградения уебсървър. При операционната система Windows използвайте софтуера HP ToolboxFX. При Mac OS X използвайте бутона Utility (Помощна програма).

Този раздел предоставя информация по следните теми:

HP Color Laserjet CP2020 Конфигуриране на продукта по мрежата