Списък за качеството на печат

Списък за качеството на печат


Общите проблеми, свързани с качеството на печат, могат да бъдат решени с помощта на следния контролен списък:

1.
Уверете се, че транспортните блокировки са били отстранени от преместващия ролков механизъм във вътрешността на задната вратичка.
2.
Уверете се, че хартията или носителят за печат, който използвате, отговаря на спецификациите. В общия случай по-гладката хартия осигурява по-добри резултати.
3.
Ако използвате специален носител за печат като етикети, прозрачни фолиа, гланцова хартия или бланки, уверете се, че отпечатвате според съответния тип.
4.
Отпечатайте страницата с конфигурацията за състоянието на консумативите. Вж. Страници с информация.

Проверете страницата за състояние на консумативите, за да видите дали някои консумативи са на изчерпване, или липсват. Не се предлага никаква информация за касети, които не са произведени от HP.

Ако страниците не се отпечатват правилно, проблемът е в хардуера. Свържете се с HP Customer Care (Поддръжка на клиенти на HP). Вижте Обслужване и поддръжка или листовката с инструкции, доставена в кашона.
5.
Отпечатайте пробна страница от HP ToolboxFX. Ако тази страница се отпечата, проблемът е в драйвера на принтера.
6.
Опитайте да печатате през друга програма. Ако страницата се отпечата правилно, проблемът идва от програмата, от която печатате.
7.
Рестартирайте компютъра и принтера и опитайте да отпечатате отново. Ако проблемът не се разреши, изберете една от тези опции:

Ако проблемът се отнася за всички отпечатани страници, вижте Общи проблеми, свързани с качеството на печат.

Ако проблемът се отнася само за страниците, отпечатани в цвят, вижте Разрешаване на въпроси, свързани с цветни документи.

HP Color Laserjet CP2020 Списък за качеството на печат