Декларация за съответствие

Декларация за съответствие


според ISO/IEC 17050-1 и EN 17050-1, DoC# BOISB-076013–00–rel. 1.0
Име на производителя:
Hewlett-Packard Company
Адрес на производителя:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, САЩ
декларира, че продуктът
Име на продукта:
HP Color LaserJet серия CP2020
Нормативен модел:2)
BOISB-0701-00
Включително: CB500A— Опционална входяща тава за 250 листа хартия
Опции на устройството:
Всички
Тонерни касети:
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
съответства на следните спецификации на продукта:
ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Клас 1 Laser/LED продукт) GB4943-2001
За електромагнитна съвместимост:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Клас B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-2:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Заглавие 47 CFR, Част 15 Клас B / ICES-003, Издание 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Допълнителна информация:
Този апарат съответства на изискванията на Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/EEC и на Директивата за ниско напрежение 2006/95/EC и носи съответната CE маркировка HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Декларация за съответствие.
Това устройство е съобразено с част 15 от Правилника на FCC (Федерална комисия по съобщенията). Работата на устройството зависи от следните две условия: (1) не се допуска устройството да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви постъпили смущения, включително такива, които могат да причинят нежеланото му задействане.
1) Продуктът е изпробван в обичайна конфигурация с персоналните компютърни системи на Hewlett-Packard.
2) За да може да се определи доколко тези продукти отговарят на нормативите, им е присвоен Нормативен номер на модел (Regulatory model number). Този номер не бива да се бърка с името на продукта или номера(-ата) на продукта.
Boise, Idaho 83713, САЩ
Декември, 2007
Само по правни въпроси:
Адрес за контакти в Европа
Местният офис на Hewlett-Packard за продажби и сервиз или Hewlett-Packard GmbH, Отдел HQ-TRE / стандарти Европа, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Германия, (FAX+49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Адрес за контакти в САЩ
Мениджър по наредбите относно продуктите, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, САЩ, (Телефон: 208-396-6000)

Този раздел предоставя информация по следните теми:

HP Color Laserjet CP2020 Декларация за съответствие