Поддръжка на клиенти

Поддръжка на клиенти


Получаване на поддръжка по телефона, безплатн през гаранционния срок, за вашата страна/регион
Трябва да сте готови да съобщите името на продукта, серийния номер, датата на закупуване и описание на проблема
Телефонните номера за страната/региона можете да намерите от листовката в опаковката на устройството или на адрес www.hp.com/support/.
Получаване на 24-часова поддръжка по Интернет
www.hp.com/support/ljcp2020series
Получаване на поддръжка за устройства, използвани с компютри Macintosh
www.hp.com/go/macosx
Изтегляне на помощни софтуерни програми, драйвери и електронна информация
www.hp.com/go/ljcp2020series_software
Поръчка на консумативи и хартия
www.hp.com/go/suresupply
Поръчка на оригинални части и аксесоари на HP
www.hp.com/buy/parts
Поръчка на допълнителни услуги или договори за поддръжка от HP
www.hp.com/go/carepack

HP Color Laserjet CP2020 Поддръжка на клиенти