Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης)

Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης)


HP Color Laserjet CP2020 caution Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης) ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τις εμπλοκές, μην τοποθετείτε χαρτί βαρύτερο από 105 g/m2.

Xρήση αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης

1.
Τοποθετήστε σε κάποιον από τους δίσκους αρκετό χαρτί για να ολοκληρωθεί η εργασία εκτύπωσης. Εάν τοποθετείτε ειδικό χαρτί, όπως επιστολόχαρτο, τοποθετήστε το με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Για το δίσκο 1, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα επάνω με το κάτω άκρο να τροφοδοτείται στον εκτυπωτή πρώτα.

Για όλους τους άλλους δίσκους, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα κάτω και την επάνω άκρη προς το πίσω μέρος του δίσκου.
2.
Από το μενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση).
3.
Ανοίξτε το μενού Layout (Διάταξη).
4.
Δίπλα στο Two-Sided (Διπλής όψης), επιλέξτε Long-Edge Binding (Βιβλιοδεσία μεγάλης πλευράς) ή Short-Edge Binding (Βιβλιοδεσία μικρής πλευράς).
5.
Κάντε κλικ στην επιλογή Print (Εκτύπωση).
Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

1.
Τοποθετήστε σε κάποιον από τους δίσκους αρκετό χαρτί για να ολοκληρωθεί η εργασία εκτύπωσης. Εάν τοποθετείτε ειδικό χαρτί, όπως επιστολόχαρτο, τοποθετήστε το με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Για το δίσκο 1, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα επάνω με το κάτω άκρο να τροφοδοτείται στον εκτυπωτή πρώτα.

Για όλους τους άλλους δίσκους, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την εμπρός όψη στραμμένη προς τα κάτω και την επάνω άκρη προς το πίσω μέρος του δίσκου.
2.
Από το μενού File (Αρχείο), κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση).
3.
Στο μενού Finishing (Φινίρισμα), επιλέξτε Manually Print on 2nd Side (Μη αυτόματη εκτύπωση στη δεύτερη όψη).
4.
Κάντε κλικ στην επιλογή Print (Εκτύπωση). Προτού τοποθετήσετε τη δεσμίδα και πάλι στο δίσκο 1 για την εκτύπωση του δεύτερου μισού, ακολουθήστε τις οδηγίες του αναδυόμενου παραθύρου που εμφανίζεται στην οθόνη.
5.
Πηγαίνετε στον εκτυπωτή και αφαιρέστε τυχόν λευκό χαρτί που υπάρχει στο δίσκο 1.
6.
Τοποθετήστε την εκτυπωμένη δεσμίδα με την εμπρός όψη προς τα επάνω και με το κάτω άκρο να τροφοδοτείται στον εκτυπωτή πρώτα, στο δίσκο 1. Θα πρέπει να εκτυπώσετε τη δεύτερη όψη από το δίσκο 1.
7.
Εάν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα προτροπής, πατήστε το κατάλληλο κουμπί στον πίνακα ελέγχου για να συνεχιστεί η διαδικασία.

HP Color Laserjet CP2020 Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης)