Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης

Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης


Αυτό το προϊόν υποστηρίζει διάφορα μεγέθη χαρτιού και προσαρμόζεται σε ποικίλα μέσα.

HP Color Laserjet CP2020 note Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την εκτύπωση, επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος και τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης πριν εκτυπώσετε.


Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Μέγεθος
Διαστάσεις
Δίσκος 1
Δίσκος 2 ή προαιρετικός δίσκος 3
Letter
216 x 279 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Legal
216 x 356 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
A4
210 x 297 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Executive
184 x 267 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
A3
297 x 420 mm
   
A5
148 x 210 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
A6
105 x 148 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
B4 (JIS)
257 x 364 mm
   
B5 (JIS)
182 x 257 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
B5 (ISO)
176 x 250 mm
   
B6 (ISO)
125 x 176 mm
   
16k
184 x 260 mm
195 x 270 mm
197 x 273 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
8,5 x 13
216 x 330 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
4 x 6
107 x 152 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
5 x 8
127 x 203 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
10 x 15 cm
100 x 150 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Προσαρμοσμένο
(76 – 216) x (127 – 356) mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Προσαρμοσμένο
(102 – 216) x (153 – 356) mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης


Υποστηριζόμενοι φάκελοι και ταχυδρομικές κάρτες
Μέγεθος
Διαστάσεις
Δίσκος 1
Δίσκος 2
Φάκελος #10
105 x 241 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Φάκελος DL
110 x 220 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Φάκελος C5
162 x 229 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Φάκελος B5
176 x 250 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Φάκελος Monarch
98 x 191 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Ταχυδρομική κάρτα
100 x 148 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
Διπλή ταχυδρομική κάρτα
148 x 200 mm
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης
HP Color Laserjet CP2020 check Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης

HP Color Laserjet CP2020 Υποστηριζόμενο χαρτί και μεγέθη μέσων εκτύπωσης