Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή


Η HP δεν υποστηρίζει ομότιμη δικτύωση, καθώς η δυνατότητα αυτή είναι μια λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft και όχι των προγραμμάτων οδήγησης των εκτυπωτών ΗΡ. Μεταβείτε στην τοποθεσία Web της Microsoft www.microsoft.com.

HP Color Laserjet CP2020 Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή