Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα δικτύου

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα δικτύου


Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν εκτύπωση δικτύου:

Πλήρης εγκατάσταση του λογισμικού

Windows Server 2003 (μόνον 64 bit)

Windows ΧΡ (32 bit και 64 bit)

Windows Vista (32-bit και 64-bit)

Mac OS X V10.2,8, V10.3, V10.4 και νεότερο
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μόνον

Windows 2000

Windows 2003 Server (32-bit)

Linux (μόνο Web)

UNIX model scripts (μόνο Web)

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP Color Laserjet CP2020 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα δικτύου