Επαναφορά προεπιλογών (ρυθμίσεις δικτύου)

Επαναφορά προεπιλογών (ρυθμίσεις δικτύου)


1.
Στο μενού του πίνακα ελέγχου, πατήστε OK.
2.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Επαναφορά προεπιλογών (ρυθμίσεις δικτύου)) ή το κουμπί Δεξιό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Επαναφορά προεπιλογών (ρυθμίσεις δικτύου)) για να επιλέξετε Network config. (Διαμόρφωση δικτύου) και στη συνέχεια πατήστε OK.
3.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αριστερό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Επαναφορά προεπιλογών (ρυθμίσεις δικτύου)) ή το κουμπί Δεξιό βέλος (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Επαναφορά προεπιλογών (ρυθμίσεις δικτύου)) για να επιλέξετε Restore defaults (Επαναφορά προεπιλογών) και στη συνέχεια πατήστε OK.
4.
Πατήστε OK για επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων δικτύου. Πατήστε X για έξοδο από το μενού, χωρίς επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων δικτύου.

HP Color Laserjet CP2020 Επαναφορά προεπιλογών (ρυθμίσεις δικτύου)