Προστασία από το όζον

Προστασία από το όζον


Αυτό το προϊόν δεν εκλύει σημαντικά επίπεδα όζοντος (O3).

HP Color Laserjet CP2020 Προστασία από το όζον