Πλαστικά

Πλαστικά


Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα του εκτυπωτή τα οποία έχουν βάρος άνω των 25 γραμμαρίων έχουν σημανθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους για την ανακύκλωση στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του εκτυπωτή.

HP Color Laserjet CP2020 Πλαστικά