Λίστα ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης

Λίστα ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης


Τα γενικά προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης μπορούν να επιλυθούν χρησιμοποιώντας την ακόλουθη λίστα ελέγχου:

1.
Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από τον κύλινδρο μεταφοράς που βρίσκεται στην οπίσθια θύρα.
2.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί ή το μέσο εκτύπωσης που χρησιμοποιείτε πληροί τις προδιαγραφές. Γενικά, το πιο λείο χαρτί παρέχει καλύτερα αποτελέσματα.
3.
Εάν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα εκτύπωσης, όπως ετικέτες, διαφάνειες, γυαλιστερό χαρτί ή επιστολόχαρτο, βεβαιωθείτε ότι εκτυπώσατε σύμφωνα με τον τύπο τους.
4.
Εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης και μια σελίδα κατάστασης αναλωσίμων. Δείτε Σελίδες πληροφοριών.

Ελέγξτε τη σελίδα κατάστασης αναλωσίμων, για να δείτε αν κάποια αναλώσιμα έχουν χαμηλή στάθμη ή έχουν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Δεν παρέχονται πληροφορίες για κασέτες εκτύπωσης που δεν είναι της ΗΡ.

Εάν οι σελίδες δεν εκτυπώνονται σωστά, το πρόβλημα οφείλεται στο υλικό. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HP. Δείτε Συντήρηση και υποστήριξη ή το φυλλάδιο που συνοδεύει τη συσκευασία.
5.
Εκτυπώστε μια Σελίδα επίδειξης από το HP ToolboxFX. Εάν εκτυπωθεί η σελίδα, υπάρχει πρόβλημα στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
6.
Δοκιμάστε να εκτυπώσετε από άλλο πρόγραμμα. Εάν η σελίδα εκτυπώνεται σωστά, υπάρχει πρόβλημα στο πρόγραμμα με το οποίο εκτυπώνατε.
7.
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και το προϊόν και δοκιμάστε και πάλι να εκτυπώσετε. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, κάντε μία από τις εξής επιλογές:

Εάν το πρόβλημα επηρεάζει όλες τις εκτυπωμένες σελίδες, δείτε Γενικά προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης.

Εάν το πρόβλημα επηρεάζει μόνον τις έγχρωμες σελίδες, δείτε Επίλυση προβλημάτων σε έγχρωμα έγγραφα.

HP Color Laserjet CP2020 Λίστα ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης