Διαχείριση χαρτιού

Διαχείριση χαρτιού


Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να διαμορφώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σας. Αυτές οι επιλογές είναι ίδιες με εκείνες που διατίθενται στα μενού του πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Μενού πίνακα ελέγχου.

Εάν εξαντληθούν τα μέσα εκτύπωσης του προϊόντος, έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες επιλογές για τον χειρισμό των εργασιών εκτύπωσης:


Μπορείτε να επιλέξετε Αναμονή για φόρτωση χαρτιού.

Μπορείτε να επιλέξετε Άκυρο από την αναπτυσσόμενη λίστα Ενέργεια έλλειψης χαρτιού, για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

Μπορείτε να επιλέξετε Αντικατάσταση από την αναπτυσσόμενη λίστα Χρόνος έλλειψης χαρτιού, για να στείλετε την εργασία εκτύπωσης σε κάποιον άλλο δίσκο χαρτιού.

Το πεδίο Χρόνος έλλειψης χαρτιού καθορίζει το χρόνο αναμονής του προϊόντος, προτού ενεργήσει με βάση τις επιλογές σας. Μπορείτε να προσδιορίσετε μια τιμή μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων.

HP Color Laserjet CP2020 note Διαχείριση χαρτιού ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα πρέπει να κάνετε κλικ στο Εφαρμογή, ώστε να ισχύσουν από εδώ και στο εξής οι αλλαγές σας.

HP Color Laserjet CP2020 Διαχείριση χαρτιού