Lưu giữ hộp mực

Lưu giữ hộp mực


Không được lấy hộp mực in ra khỏi bao bì quá sớm trước khi sử dụng.

HP Color Laserjet CP2020 caution Lưu giữ hộp mực THẬN TRỌNG:

Để tránh làm hư hộp mực, không để nó tiếp xúc với ánh sáng quá vài phút.

HP Color Laserjet CP2020 Lưu giữ hộp mực