In khi hộp mực đã hết.

In khi hộp mực đã hết.


Một tin nhắn Đặt hàng Cung cấp xuất hiện khi hộp mực sắp hết. Một thông báo Thay các nguồn cung cấp sẽ hiển thị khi hộp mực in đã hết. Để đảm bảo chất lượng in tối ưu, HP khuyên bạn nên thay hộp mực khi thông báo Thay các nguồn cung cấp hiển thị. Các vấn đề về chất lượng in có thể xuất hiện khi sử dụng hộp mực đã hết, gây ra lãng phí giấy in và lãng phí bột mực trong các hộp mực khác. Thay hộp mực khi thông báo Thay các nguồn cung cấp hiển thị sẽ tránh được sự lãng phí này.

Tính năng Auto continue (Tiếp tục tự động) trong HP ToolboxFX cho phép sản phẩm tiếp tục in sử dụng hộp mực đã đạt tới thời điểm thay thế được đề xuất.

HP Color Laserjet CP2020 warning In khi hộp mực đã hết. CẢNH BÁO!

Việc sử dụng tính năng Auto continue (Tiếp tục tự động) có thể tạo ra chất lượng in không mong muốn.

HP Color Laserjet CP2020 warning In khi hộp mực đã hết. CẢNH BÁO!

Tất cả lỗi in hay trục trặc ở chi tiết có thể xảy ra khi nguồn cung cấp HP được sử dụng ở chế độ chồng lên hộp mực hết không được xem là lỗi ở vật liệu hay sự cung cấp theo Tuyên bố Bảo đảm Hộp mực In của HP. Đối với thông tin bảo đảm, xem Tuyên bố bảo hành có giới hạn dành cho hộp mực.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng Auto continue (Tiếp tục tự động) bất cứ lúc nào, và bạn không phải bật lại tính năng này khi lắp hộp mực mới. Khi bật tính năng Auto continue (Tiếp tục tự động), sản phẩm sẽ tự động tiếp tục in khi hộp mực đạt tới mức thay thế được đề xuất. Một thông báo Replace Supplies Override In Use (Ghi đè Thay thế Nguồn cung cấp Đang Sử dụng) sẽ xuất hiện khi hộp mực được sử dụng ở chế độ ghi đè. Khi bạn thay hộp mực bằng một nguồn cung cấp mới, sản phẩm sẽ hủy kích hoạt chế độ ghi đè cho tới khi một hộp mực khác đạt tới mức thay thế được đề xuất.

Bật hoặc tắt tính năng Cartridge out override (Ghi đè hết hộp mực)

1.
Mở HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Device Settings (Cài đặt Thiết bị), và sau đó nhấp vào System Setup (Cài đặt Hệ thống).
3.
Kế bên Auto continue (Tiếp tục tự động), chọn On (Bật) để bật tính năng này. Chọn Off (Tắt) để tắt tính năng này.
Kích hoạt hay vô hiệu hoá tính năng chồng lên Hộp mực hết từ bảng điều khiển

1.
Trên trình đơn bảng điều khiển, nhấn OK.
2.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left In khi hộp mực đã hết.) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right In khi hộp mực đã hết.) để chọn System setup (Cài đặt hệ thống), rồi nhấn OK.
3.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left In khi hộp mực đã hết.) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right In khi hộp mực đã hết.) để chọn Chất lượng in, rồi nhấn OK.
4.
Sử dụng nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left In khi hộp mực đã hết.) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right In khi hộp mực đã hết.) để chọn Thay các nguồn cung cấp, rồi nhấn OK.
5.
Chọn Ghi đè hết mực để kích hoạt tính năng. Chọn Dừng khi hết giấy để vô hiệu hóa nó.

HP Color Laserjet CP2020 In khi hộp mực đã hết.