Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP

Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP


Công ty Hewlett-Packard không thể khuyên bạn sử dụng các loại hộp mực in không phải của HP, dù là mới hay tái chế.

HP Color Laserjet CP2020 note Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP GHI CHÚ:

Mọi hư hỏng gây ra bởi hộp mực không phải của HP sẽ không được bao gồm trong bảo hành và thỏa thuận dịch vụ của HP.

Để lắp hộp mực HP mới, xem Thay hộp mực. Để tái sử dụng hộp mực cũ, hãy thực hiện theo hướng dẫn đi kèm với hộp mực mới.

HP Color Laserjet CP2020 Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP