Lau dọn sản phẩm

Lau dọn sản phẩm


Trong quá trình in, giấy in, bột mực, và các hạt bụi có thể tích tụ bên trong sản phẩm. Theo thời gian, phần tích tụ này có thể khiến chất lượng in bị ảnh hưởng chẳng hạn như bị nhòe hoặc có các lốm đốm bột mực. Sản phẩm này có một chế độ lau dọn có thể khắc phục và ngăn chặn các sự cố này.

Lau sản phẩm bằng cách sử dụng HP ToolboxFX

1.
Mở HP ToolboxFX. Xem Mở HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Device Settings (Cài đặt Thiết bị), và sau đó nhấp vào trang Service (Dịch vụ).
3.
Trong vùng dành cho Cleaning Mode (Chế độ Lau dọn) nhấp vào Start (Bắt đầu) để bắt đầu quá trình lau dọn.

Sản phẩm sẽ xử lý một trang, và sau đó trở về trạng thái Ready (Sẵn sàng) khi hoàn tất quá trình lau dọn.

Lau sản phẩm bằng cách sử dụng bảng điều khiển

1.
Nhấn OK để mở trình đơn.
2.
Nhấn nút Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Lau dọn sản phẩm) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Lau dọn sản phẩm) để tô sáng Service (Dịch vụ).
3.
Nhấn OK. Một dấu hoa thị (*) xuất hiện bên cạnh phần lựa chọn đã kích hoạt.
4.
Nhấn Mũi tên sang trái (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Lau dọn sản phẩm) hay Mũi tên sang phải (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Lau dọn sản phẩm) để tô sáng Chế độ lau dọn.
5.
Nhấn OK.
Lau sản phẩm bằng cách sử dụng máy chủ Web được nhúng

1.
Mở máy chủ Web được nhúng.
2.
Bấm vào tab Cài đặt.
3.
Bấm vào trình đơn Dịch vụ.
4.
Bấm vào Khởi động.

HP Color Laserjet CP2020 Lau dọn sản phẩm