Mật khẩu

Mật khẩu


Cài mật khẩu để bảo vệ cài đặt thiết bị. Sau khi cài mật khẩu, người dùng sẽ được nhắc nhập mật khẩu trước khi có thể truy cập HP ToolboxFX các trang đọc hay ghi dữ liệu từ thiết bị. Mật khẩu này giống như mật khẩu máy chủ Web được nhúng.

HP Color Laserjet CP2020 Mật khẩu