Kích hoạt bộ nhớ

Kích hoạt bộ nhớ


Nếu bạn đã cài đặt bộ nhớ DIMM, cài trình điều khiển máy in để nhận dạng bộ nhớ mới thêm vào.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Color Laserjet CP2020 Kích hoạt bộ nhớ