Hoàn trả đơn lẻ

Hoàn trả đơn lẻ


1.
Đóng gói hộp mực HP LaserJet vào hộp và túi đựng nguyên bản của nó.
2.
Dán nhãn vận chuyển vào mặt trước hộp.

HP Color Laserjet CP2020 Hoàn trả đơn lẻ