Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thểCác đặc điểm kỹ thuật về hình thể
Sản phẩm
Chiều cao
Chiều sâu
Chiều rộng
Trọng lượng
Mẫu máy không in hai mặt
322 mm
454 mm
405 mm
19,90 kg
Mẫu in hai mặt
322 mm
484 mm
400 mm
21,10 kg

HP Color Laserjet CP2020 Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể