Biểu mẫu thông tin dịch vụ

Biểu mẫu thông tin dịch vụ


AI SẼ TRẢ LẠI THIẾT BỊ?
Ngày:
Người liên hệ:
Điện thoại:
Liên hệ khác:
Điện thoại:
Địa chỉ chuyển trả lại:
 
 
Hướng dẫn chuyển đặc biệt:
BẠN SẼ GỬI NHỮNG GÌ?
Tên model:
Số model:
Số sê-ri:
Vui lòng gửi kèm mọi bản in tương thích. KHÔNG chuyển các phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phụ kiện làm sạch, v.v..) không cần thiết để tiến hành sửa chữa.
BẠN ĐÃ THÁO CÁC HỘP MỰC RA CHƯA?
Bạn phải tháo chúng ra trước khi chuyển máy in, trừ khi có vấn đề cơ học làm cho hộp mực không tháo ra được.
[ ] Đã tháo.
[ ] Chưa tháo, tôi không thể tháo chúng ra.
CẦN PHẢI LÀM GÌ? (Gửi kèm một tờ riêng, nếu cần.)
1. Mô tả tình trạng lỗi. (Lỗi là gì? Bạn đã làm gì khi xuất hiện lỗi? Bạn đang sử dụng phần mềm gì? Lỗi có lặp lại không?)
 
2. Nếu lỗi không liên tục, khoảng thời gian giữa mỗi lần xảy ra lỗi là bao lâu?
3. Nếu bộ sản phẩm được gắn với bất kỳ thiết bị nào sau đây, hãy cung cấp tên nhà sản xuất và kiểu model.
Máy tính cá nhân:
Modem:
Mạng:
4. Nhận xét khác:
 
BẠN SẼ THANH TOÁN NHƯ THẾ NÀO CHO VIỆC SỬA CHỮA?
[ ] Vẫn còn bảo hành
Ngày mua/ngày nhận được:
(Gửi kèm bằng chứng về việc mua sản phẩm hoặc việc nhận cùng với ngày nhận ban đầu.)
[ ] Số hợp đồng bảo trì:
[ ] Số đơn đặt hàng:
Ngoại trừ dịch vụ hợp đồng và bảo hành, phải gửi kèm theo yêu cầu một số đơn đặt hàng và/hoặc chữ ký ủy quyền. Nếu giá sửa chữa thông thường không được áp dụng, yêu cầu phải có một đơn đặt hàng tối thiểu. Giá sửa chữa thông thường có thể có được từ trung tâm sửa chữa được ủy quyền của HP.
Chữ ký ủy quyền:
Điện thoại:
Địa chỉ thanh toán:
 
 
Hướng dẫn thanh toán đặc biệt:

HP Color Laserjet CP2020 Biểu mẫu thông tin dịch vụ