Đặt hàng cung cấp và phụ tùng

Đặt hàng cung cấp và phụ tùngHàng cung cấp và phụ tùng
Bộ phận
Số bộ phận
Loại/kích thước
Hộp mực
Để biết thêm thông tin về sản lượng của hộp mực, xem www.hp.com/go/pageyield. Sản lượng thực tế tùy thuộc vào mục đích sử dụng cụ thể.
CC530A
Hộp mực in màu đen với mực HP ColorSphere
CC531A
Hộp mực in màu xanh lá mạ với mực HP ColorSphere
CC532A
Hộp mực in màu vàng với mực HP ColorSphere
CC533A
Hộp mực in màu đỏ tươi với mực HP ColorSphere
Cáp
C6518A
Cáp máy in USB 2.0 (2-mét [6,5-foot] chuẩn)
Bộ nhớ
CB421A
CB422A
CB423A
64MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
128MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
256MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
Khay 3 tuỳ chọn
CB500A
Khay tiếp giấy 250 tờ cho các khổ giấy chuẩn.
Tài liệu tham khảo
5851-1468
Hướng dẫn Đặc điểm Phương tiện Máy in Dòng Máy in HP LaserJet (see www.hp.com/support/ljpaperguide)

HP Color Laserjet CP2020 Đặt hàng cung cấp và phụ tùng