Kết hợp màu bằng cách sử dụng View Custom Colors

Kết hợp màu bằng cách sử dụng View Custom Colors


Bạn có thể sử dụngHP ToolboxFXđể in một bảng màu tuỳ chỉnh. Trong phần Toolbox Color Printing Tools , bấm vào View Custom Colors. Tab đến trang màu bạn muốn và in trang hiện thời. Trong tài liệu của bạn, gõ các giá trị đỏ, xanh lá mạ, và xanh dương trong trình đơn màu tuỳ chỉnh ‘của phần mềm để thay đổi chúng cho phù hợp với màu trên bảng màu.

HP Color Laserjet CP2020 Kết hợp màu bằng cách sử dụng View Custom Colors