địa chỉ IP

địa chỉ IP


Bạn có thể cấu hình địa chỉ IP một cách thủ công hay tự động qua DHCP, BootP, hay AutoP.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP Color Laserjet CP2020 địa chỉ IP