Vị trí giấy kẹt

Vị trí giấy kẹt


Sử dụng minh hoạ này để tìm vị trí giấy kẹt.

HP Color Laserjet CP2020 owl jamlocations Vị trí giấy kẹt

1
Ngăn đựng bản in
2
Tray 1
3
Khay 2
4
Khay 3 tuỳ chọn
5
Cầu chì (phía sau cửa sau)
6
Vùng tiếp cận giấy kẹt ở khay 2

HP Color Laserjet CP2020 Vị trí giấy kẹt