Gỡ giấy kẹt trong khay 1

Gỡ giấy kẹt trong khay 1


HP Color Laserjet CP2020 note Gỡ giấy kẹt trong khay 1 GHI CHÚ:

Nếu trang giấy bị xé, bảo đảm tất cả các mảnh giấy được lấy ra hết trước khi bạn tiếp tục in lại.

Kéo tờ giấy kẹt khỏi khay 1.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam mptray Gỡ giấy kẹt trong khay 1

Nếu tờ giấy đã đi khá xa vào khay 1, gỡ khay 2, thả đĩ;a khay 1 xuống, rồi gỡ giấy khỏi phần đã mở.

HP Color Laserjet CP2020 Gỡ giấy kẹt trong khay 1