Gỡ giấy kẹt ở khay bản in ra

Gỡ giấy kẹt ở khay bản in ra


1.
Tìm giấy kẹt trong khu vực khay bản in.
2.
Gỡ bất kỳ giấy nào nhìn thấy.
HP Color Laserjet CP2020 note Gỡ giấy kẹt ở khay bản in ra GHI CHÚ:

Nếu giấy bị xé, bảo đảm gỡ tất cả các mảnh giấy ra trước khi bạn tiếp tục in.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam delivery Gỡ giấy kẹt ở khay bản in ra

3.
Mở rồi đóng cửa sau lại để xoá tin nhắn.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 Gỡ giấy kẹt ở khay bản in ra

HP Color Laserjet CP2020 Gỡ giấy kẹt ở khay bản in ra