Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in

Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in


HP Color Laserjet CP2020 note Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in GHI CHÚ:

Trước khi tiến hành, in một trang tình trạng Nguồn cung cấp để xem số trang tương ứng cho từng hộp mực. Xem Trang thông tin.

TừHP ToolboxFX phần mềm bạn có thể in một trang giúp nhận dạng xem một hộp mực in nào đó có thể gây ra sự cố hay không, hay nếu vấn đề là do bản thân máy in. Trang xử lý sự cố chất lượng in có năm dải màu, được chia thành bốn phần đè lên nhau. Bằng cách xem xét từng phần, bạn có thể cách ly vấn đề cho một hộp mực cụ thể.

HP Color Laserjet CP2020 hb ms09 Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in


Mục
Hộp mực
1
Vàng
2
Xanh lá mạ
3
Đen
4
Đỏ tươi

Trang này giúp nhận dạng bốn vấn đề tổng quát:


Các đường sọc chỉ một màu: Đây có thể là vấn đề hộp mực. Tháo hộp mực và tìm các mảnh vụn trên đó. Nếu không có mảnh vụn nào và vấn đề vẫn còn sau khi gắn lại hộp mực, hãy thay hộp mực.

Đường sọc trong tất cả các màu (ở cùng vị trí): Lau máy in và gọi dịch vụ nếu vấn đề vẫn còn.

Lỗi lặp lại ở nhiều màu:

Chấm lặp lại ở nhiều màu: Nếu chấm lặp lại ở khoảng 57 hay 58 mm, chạy trang lau để lau cầu chì và chạy một số trang trắng để lau trục lăn. Nếu lỗi không còn lặp lại ở 57 hay 58 mm, thay hộp mực có màu của chấm.

Dải lặp lại ở nhiều màu: Liên hệ Hỗ trợ HP.


Một chấm hay Một dải trong một màu: In ba hay bốn trang xử lý sự cố bổ sung. Nếu dải hay chấm chỉ có trong một màu trên hầu hết các trang, thay hộp mực của màu đó. Nếu dải hay chấm chuyển sang màu khác, liên hệ Hỗ trợ HP.

Để biết thêm thông tin về xử lý sự cố, thử các việc sau:


Xem Giải quyết vấn đề về chất lượng hình ảnh trong hướng dẫn này.

Vào www.hp.com/support/ljcp2020series.

Liên hệ Chăm sóc Khách hàng HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ..
In trang xử lý sự cố chất lượng in

1.
Mở HP ToolboxFX. Xem Mở HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Help (Trợ giúp), và sau đó nhấp vào trang Troubleshooting (Xử lý sự cố).
3.
Nhấp vào nút Print (In), và sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên các trang in ra.

HP Color Laserjet CP2020 Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in