Dữ liệu kiểm tra chất lượng in

Dữ liệu kiểm tra chất lượng in


Các vấn đề về chất lượng in có thể được khắc phục bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra sau đây:

1.
Bảo đảm các khoá vận chuyển đã được tháo khỏi trục cuốn bên trong cửa sau.
2.
Nhớ sử dụng giấy hoặc phương tiện in đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Giấy có bề mặt mịn hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn.
3.
Nếu bạn sử dụng phương tiện in đặc biệt như là nhãn, phim trong suốt, giấy bóng, hoặc tiêu đề thư, hãy đảm bảo bạn đã in theo loại.
4.
In trang Cấu hình và trang tình trạng Nguồn cung cấp. Xem Trang thông tin.

Kiểm tra trang Tình trạng nguồn cung cấp để xem có nguồn cung cấp nào sắp hết hoặc đã hết không. Không có thông tin nào được cung cấp cho các hộp mực không phải của HP.

Nếu các trang không in đúng, vấn đề sẽ liên quan đến phần cứng. Liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ hoặc trang quảng cáo có ở hộp đựng.
5.
In Trang thử nghiệm từ HP ToolboxFX. Nếu trang được in ra có nghĩ;a là vấn đề liên quan đến trình điều khiển máy in.
6.
Hãy thử in từ một chương trình khác. Nếu trang được in đúng có nghĩ;a là có vấn đề với chương trình bạn sử dụng để in.
7.
Hãy khởi động lại máy tính và máy in, và thử in lại. Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy chọn một trong những tùy chọn sau:

Nếu vấn đề ảnh hưởng tới tất cả các trang được in, xem Các vấn đề về chất lượng in chung.

Nếu vấn đề chỉ ảnh hưởng đến các trang in màu, xem Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu.

HP Color Laserjet CP2020 Dữ liệu kiểm tra chất lượng in