Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm

Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm


Một vài yếu tố có thể tác động đến thời gian in một nhiệm vụ:


Tốc độ tối đa của sản phẩm. được tính bằng số trang trên mỗi phút (ppm)

Việc sử dụng giấy đặc biệt (chẳng hạn như phim trong suốt, giấy nặng, và giấy có kích thước tùy chỉnh)

Thời gian xử lý sản phẩm và thời gian tải xuống

Mức độ phức tạp và kích thước đồ họa

Tốc độ của máy tính bạn sử dụng

Kết nối USB

HP Color Laserjet CP2020 Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm