Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng

Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng


Thông báo ở bảng điều khiển cho biết tình trạng hiện tại của sản phẩm hoặc các trường hợp có thể yêu cầu hoạt động.

Các tin nhắn cảnh báo tình trạng xuất hiện trên màn hình máy tính (cùng với tin nhắn bảng điều khiển) khi sản phẩm gặp sự cố. Nếu có tin nhắn cảnh báo tình trạng, một HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng xuất hiện trong cột Cảnh báo tình trạng trong bảng sau.

Các thông báo ở bảng điều khiển có thể tạm thời xuất hiện và yêu cầu người sử dụng xác nhận bằng cách bấm OK để tiếp tục in hoặc bấm X để hủy lệnh in. Đối với một số thông báo, việc khởi động lại sản phẩm có thể khắc phục được sự cố. Nếu thông báo có liên quan đến việc in ấn và bạn đã bật tính năng tự-động-tiếp-tục, sản phẩm sẽ thử tiếp tục tác vụ in sau khi thông báo xuất hiện khoảng 10 giây mà không được xác nhận đã xem.

Đối với một số thông báo, việc khởi động lại sản phẩm có thể khắc phục được sự cố. Nếu lỗi nghiêm trọng vẫn xuất hiện, sản phẩm cần phải được sửa chữa.

Cảnh báo tình trạng
Thông báo bảng điều khiển
Mô tả
Hành động được đề xuất
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
<Color> ở sai vị trí
Một hộp mực được lắp vào ránh không đúng.
Bảo đảm rằng mỗi hộp mực in ở đúng rãnh. Từ trước ra sau, các hộp mực được cài đặt theo thứ tự này: đen, xanh lá mạ, đỏ, vàng.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
10.00.XX Supply error
Không thể đọc bộ nhớ cung cấp cho một trong các hộp mực in hoặc bộ nhớ không có.

10.0000 = lỗi bộ nhớ cung cấp màu đen

10.0001 = lỗi bộ nhớ cung cấp màu xanh lá mạ

10.0002 = lỗi bộ nhớ cung cấp màu đỏ

10.0003 = lỗi bộ nhớ cung cấp màu vàng
Lắp lại hộp mực in.
Tắt và sau đó bật sản phẩm.
Nếu vấn đề không được khắc phục, hãy thay hộp mực.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
57.X Lỗi quạt
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm bị lỗi ở quạt gắn trong máy.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Bộ nhớ sắp hết
Bấm [OK]
Thử lại sau hay tắt & bật
Bộ nhớ sản phẩm hầu như bị đầy.
Bấm OK để kết thúc lệnh in, hoặc bấm X để hủy lệnh in.
Chia tác vụ thành nhiều tác vụ nhỏ hơn có chứa ít trang hơn.
Để biết thông tin về việc tăng bộ nhớ sản phẩm, xem Cài đặt bộ nhớ và font DIMM.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Cửa sau Nắp đậy mở
Cửa sau của sản phẩm bị mở.
Đóng cửa lại.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Cửa trước Nắp đậy mở
Cửa trước của sản phẩm bị mở.
Đóng cửa lại.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đang dùng Hộp mực <màu> đã qua sử dụng
Phát hiện và chấp nhận một hộp mực đã sử dụng.
Không cần thao tác.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đang sử dụng nguồn cung cấp đã được dùng
Các hộp mực đã sử dụng đã được lắp đặt.
Không cần thao tác.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đã cài đặt nguồn cung cấp đã được dùng
Để chấp nhậnBấm [OK]
Một hộp mực đã sử dụng đã được lắp đặt.
Bấm OK để tiếp tục.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đã lắp đặt nguồn cung cấp không phải của HP
Đã lắp đặt nguồn cung cấp không phải của HP.
Tin nhắn này là tạm thời và sẽ biến mất sau vài giây.
Nếu bạn tin rằng bạn đã mua nguồn cung cấp của HP , vàowww.hp.com/go/anticounterfeit.
Cần dịch vụ hay sửa chữa do sử dụng nguồn không phải của HP sẽ không được tính trong phần bảo hành HP.
Đã lắp đúng nguồn cung cấp của HP
Nguồn cung cấp chính hãng HP đã được cài đặt. Thông báo này sẽ xuất hiện nhanh sau khi đã cài đặt nguồn cung cấp và sau đó được thay thế bằng thông báo Sẵn sàng.
Không cần thao tác.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đặt hàng hộp mực <màu>
Hộp mực được nhận dạng sắp hết thời gian sử dụng hữu ích của nó.
Đặt hàng hộp mực được nhận dạng. Sẽ tiếp tục in cho tới khi Thay Hộp mực <Color> hiển thị.
Xem Hàng cung cấp và phụ tùng để biết thêm thông tin.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đặt hàng nguồn cung cấp
Nhiều mục nguồn cung cấp sắp hết.
Kiểm tra máy đo mức nguồn cung cấp trên bảng điều khiển, hoặc in ra một trang tình trạng Nguồn cung cấp để xác định xem hộp mực nào sắp cạn. Xem Trang thông tin.
Đặt hàng hộp mực được nhận dạng. Sẽ tiếp tục in cho tới khi Thay Hộp mực <Color> hiển thị.
Xem Hàng cung cấp và phụ tùng để biết thêm thông tin.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Gỡ các chốt giữ vận chuyển ra khỏi hộp mực <màu>
Chốt giữ vận chuyển hộp mực được cài đặt.
Phải chắc bạn đã gỡ các chốt giữ vận chuyển ra khỏi hộp mực.
In hai mặt thủ công
Nạp giấy khay # Bấm [OK]
Mặt đầu tiên của lệnh in hai mặt thủ công đã được in, bạn cần phải nạp trang giấy vào để tiếp tục in mặt thứ hai.
Nạp giấy vào khay được chỉ định với mặt in hướng lên trên, và đầu trên cùng hướng ra xa bạn, sau đó bấm OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
In nhầm
Bấm [OK]
Phương tiện in đã được tạm hoãn do di chuyển qua sản phẩm.
Bấm OK để xóa thông báo.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Kẹt giấy tại <location>
Sản phẩm phát hiện thấy giấy bị kẹt.
Xử lý giấy kẹt tại vị trí được chỉ báo. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục in. Nếu không, hãy thử in lại nhiệm vụ này.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Kẹt trong khay<X>
Xử lý giấy kẹt và sau đó Bấm [OK]
Sản phẩm phát hiện thấy giấy bị kẹt.
Xử lý kẹt giấy từ vị trí được chỉ báo, sau đó bấm OK.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Kích thước giấy không mong muốn trong khay #
Nạp [kích thước] Bấm [OK]
Sản phẩm đã phát hiện phương tiện in trong khay không phù hợp với cấu hình của khay.
Nạp đúng loại phương tiện vào khay, hoặc cấu hình khay cho đúng với kích thước mà bạn đã nạp vào. Xem Nạp giấy và phương tiện in.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lắp Hộp mực <Màu>
Hộp mực chưa lắp hoặc lắp không đúng vào sản phẩm.
Lắp hộp mực. Xem Thay hộp mực.
Lỗi 49
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải một lỗi nội bộ.
Tắt sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi 51,XX
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp lỗi phần cứng nội bộ.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi 54,XX
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải một lỗi với một trong các bộ cảm biến nội bộ.

54.15 = vàng

54.16 = đỏ

54.17 = xanh lá mạ

54.18 = đen
1.
Mở cửa vào khay hộp mực và kéo khay hộp mực ra.
2.
Kiểm tra bộ phận màu trắng trên hộp mực có liên quan. Nó nằm bên hông phải của hộp mực.
3.
Nhấn bộ phận đó vào và ra một cách chậm rãi. Một lá cờ đen sẽ bật lên khi bạn nhấn nó. Nó phải di chuyển êm ái. Nếu không, tiếp tục nhấn để thử gỡ các vật cản có thể có.
4.
Nhấn khay hộp mực vào và đóng cửa lại.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi 55,X
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải một lỗi nội bộ.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi 59,X
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải vấn đề với một trong các động cơ.
Tắt nguồn sản phẩn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
Lỗi 79
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp lỗi chương trình cơ sở nội bộ.
Tắt nguồn sản phẩn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi cung cấp 10.10.XX

10.1000 = bộ nhớ cung cấp màu đen đang bị sót

10.1001 = bộ nhớ cung cấp màu xanh lá mạ đang bị sót

10.1002 = bộ nhớ cung cấp màu đỏ đang bị sót

10.1003 = bộ nhớ cung cấp màu vàng đang bị sót
Kiểm tra nhãn e-label. Nếu nó bị gãy hay hư, thay thế hộp mực.
Kiểm tra xem hộp mực có được lắp đúng vị trí không.
Tháo và gắn lại hộp mực rồi bật lại sản phẩm.
Nếu lỗi xảy ra với một hộp mực màu, thử đổi nó bằng một hộp mực màu khác trong khay. Nếu tin nhắn cũ vẫn hiện ra, thì có vấn đề với động cơ. Nếu một tin nhắn 10.10.XX khác xuất hiện, thay hộp mực.
Lỗi dịch vụ 79
Tắt sau đó bật trở lại
Cài đặt DIMM không tương thích.
1.
Tắt nguồn sản phẩm.
2.
Cài đặt một DIMM mà sản phẩm hỗ trợ. XemDịch vụ và hỗ trợ để biết danh sách các DIMM được hỗ trợ. XemCài đặt bộ nhớ và font DIMM để biết các hướng dẫn cài đặt DIMM.
3.
Bật sản phẩm.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi in
Bấm [OK] Nếu lỗi lặp lại, tắt nguồn sau đó bật lại
Sản phẩm không thể xử lý trang này.
NhấnOK để tiếp tục công việc in, nhưng bản in có thể bị ảnh hưởng.
Nếu lỗi vẫn xảy ra, tắt nguồn và sau đó bật lại. Thực hiện lại lệnh in.
Lỗi thiết bị
Bấm [OK]
Đã xảy ra lỗi nội bộ.
Bấm OK để tiếp tục tác vụ in.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi Bộ Nhiệt Áp 50.x
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải lỗi với bộ nhiệt áp.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Tắt sản phẩm, chờ ít nhất 25 phút, và sau đó bật sản phẩm.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu tin nhắn vẫn còn, liên hệ hỗ trợ HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nạp giấy
Tất cả các khay đang rỗng.
Nạp giấy in.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nạp giấy khay # <LOẠI> <KÍCH THƯỚC>
Khay giấy được cấu hình theo kích thước và loại phương tiện mà lệnh in yêu cầu, nhưng khay đó hiện hết giấy.
Nạp đúng phương tiện vào khay, hoặc bấm OK để sử dụng phương tiện trong một khay khác.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nạp giấy khay 1 <LOẠI> <KÍCH THƯỚC>
Không có khay nào được cấu hình theo kích thước và loại phương tiện mà lệnh in yêu cầu.
Nạp đúng phương tiện vào khay  1, hoặc bấm OK để sử dụng phương tiện trong một khay khác.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nạp giấy khay 1 thường <KÍCH THƯỚC>
Chế độ lau dọn [OK] để bắt đầu
Sản phẩm đã sẵn sàng để thực hiện thao tác lau chùi.
Nạp khay 1 bằng giấy thường theo kích thước đã chỉ định, rồi nhấn OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nguồn cung cấp sai
Nhiều hộp mực được lắp vào rãnh không đúng.
Bảo đảm rằng mỗi hộp mực in ở đúng rãnh. Từ trước ra sau, các hộp mực được cài đặt theo thứ tự này: đen, xanh lá mạ, đỏ, vàng.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Tháo các chốt giữ vận chuyển ra khỏi các hộp mực
Chốt giữ vận chuyển hộp mực sẽ được cài lên một hoặc nhiều hộp mực.
Phải chắc từng chốt giữ vận chuyển hộp mực đã được gỡ.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Tháo vật liệu vận chuyển khỏi cửa sau
Hai khoá vận chuyển chưa được tháo khỏi trục lăn phía sau.
Mở cửa sau và tháo các khoá vận chuyển.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Thay nguồn cung cấp
Đang sử dụng tính năng ghi đè
Mục menu Chất lượng in Thay các nguồn cung cấp được cài sang Ghi đè hết mực.
Bạn có thể tiếp tục in cho đến khi bạn thông báo có sự suy giảm chất lượng in.
Xem System setup (Cài đặt hệ thống) menu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Thay Hộp mực <Color>
Hộp mực in đã sắp hết.
Thay hộp mực. Xem Thay hộp mực.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Tiếp giấy thủ công <LOẠI> <KÍCH THƯỚC>
Bấm [OK] dành cho phương tiện hiện có
Sản phẩm được đặt ở chế độ tiếp giấy thủ công.
Bấm OK để xóa thông báo hoặc nạp đúng phương tiện in vào khay 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Trình điều khiển không hợp lệ
Bấm [OK]
Bạn đang dùng trình điều khiển máy in sai.
Chọn trình điều khiển máy in thích hợp.

HP Color Laserjet CP2020 Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng