Đặt các tùy chọn chất lượng và giấy in

Đặt các tùy chọn chất lượng và giấy in


Để thực hiện những nhiệm vụ sau, hãy mở trình điều khiển máy in và bấm vào tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).

Làm thế nào để
Thực hiện các bước
Chọn kích thước giấy
Chọn một kích thước từ danh sách Paper size (Kích thước giấy) thả xuống.
Chọn kích thước giấy tùy chỉnh
a) Bấm Custom (Tùy chỉnh). Hộp thoại Custom Paper Size (Kích thước Giấy Tùy chỉnh) sẽ xuất hiện. b) Gõ tên cho kích thước tùy chỉnh, xác định các chiều và bấm OK.
Chọn nguồn giấy
Chọn một khay từ danh sách Paper source (Nguồn giấy) thả xuống.
Chọn loại giấy
Chọn một loại từ danh sách Paper type (Loại giấy) thả xuống.
In trang bìa trên giấy khác nhau
In trang đầu hoặc trang cuối trên giấy khác nhau
a) Trong khu vực Special pages (Các trang đặc biệt), bấm Covers (Trang bìa) hoặc Print pages on different paper (In các trang trên giấy khác nhau), sau đó bấm Settings (Cài đặt). b) Chọn tùy chọn để in trang bìa trước để trắng hoặc in sẵn, trang bìa sau hoặc cả hai. Hoặc, chọn tùy chọn để in trang đầu hoặc trang cuối trên giấy khác nhau. c) Chọn các tùy chọn từ các danh sách Paper source (Nguồn giấy) và Paper type (Loại giấy) thả xuống, sau đó bấm Add (Thêm). d) Bấm OK.

HP Color Laserjet CP2020 Đặt các tùy chọn chất lượng và giấy in