การเลือกกระดาษ

การเลือกกระดาษ


เพื่อสีสันสดใสและคุณภาพของภาพที่พิมพ์ เลือกประเภทของกระดาษให้เหมาะสม โดยเลือกจากเมนูของซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

HP Color Laserjet CP2020 การเลือกกระดาษ