การปรับสีด้วยตนเอง

การปรับสีด้วยตนเอง


ใช้ตัวเลือกการปรับสีแบบ ด้วยตนเอง เพื่อปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาล์ฟโทน และความคมชัดของขอบสำหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย เข้าไปที่ตัวเลือกสีที่กำหนดเองจากแถบ สี เลือก ด้วยตนเอง จากนั้นเลือก การตั้งค่า

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet CP2020 การปรับสีด้วยตนเอง