การสิ้นเปลืองพลังงาน

การสิ้นเปลืองพลังงาน


การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อยู่ในโหมดพร้อม/พัก ซึ่งช่วยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์นี้ ในการระบุสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR® สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือเอกสารข้อกำหนด นอกจากนี้ รายการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดยังมีอยู่ที่:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

HP Color Laserjet CP2020 การสิ้นเปลืองพลังงาน