ระดับเสียงรบกวน

ระดับเสียงรบกวนHP Color LaserJet CP2020 Series1,2
ระดับพลังเสียง
ประกาศตาม ISO 9296
ขณะพิมพ์ (21 ppm)3
LWAd = 6.4 Bels (A) [64dB (A)]
พร้อม
LWAd = ไม่มีเสียงรบกวน
ระดับแรงดันเสียง: ตำแหน่งด้านข้าง
ประกาศตาม ISO 9296
ขณะพิมพ์ (20 ppm)3
LpAm = 67 dB (A)
พร้อม
LpAm = ไม่มีเสียงรบกวน

1 ค่าที่ระบุอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้น โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp2020series

2 ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: การพิมพ์ขาวดำสองด้านของ HP Color LaserJet CP2020 Series

3 HP Color LaserJet CP2020 Series ความเร็วคือ 21/20 ppm สำหรับการพิมพ์สี และ 21/20 ppm สำหรับการพิมพ์ขาวดำ (ขนาด Letter/A4)

HP Color Laserjet CP2020 ระดับเสียงรบกวน