ข้อกำหนดภายนอก

ข้อกำหนดภายนอกข้อกำหนดภายนอก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
รุ่นที่ไม่สนับสนุนการพิมพ์สองด้าน
322 มม.
454 มม.
405 มม.
19.90 กก.
รุ่นที่สนับสนุนการพิมพ์สองด้าน
322 มม.
484 มม.
400 มม.
21.10 กก.

HP Color Laserjet CP2020 ข้อกำหนดภายนอก