ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า

ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า


HP Color Laserjet CP2020 warning ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า คำเตือน!

ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์


ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า
รายการ
รุ่น 110 โวลต์
รุ่น 220 โวลต์
ความต้องการพลังงาน
100 ถึง 127 โวลต์ (+/-10%)
50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
220 ถึง 240 โวลต์ (+/- 10%)
50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
กระแสไฟของวงจรขั้นต่ำที่แนะนำ
6.0 A
3.0 A


การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1,4
รุ่นผลิตภัณฑ์
ขณะพิมพ์ (21 PPM)2,3
พร้อม2
พักเครื่อง2
ปิด2
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP2020 Series
260
13
3.8
0.0

1 ค่าที่ระบุอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้น โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcp2020series

2 การสิ้นเปลืองพลังงานแสดงถึงค่าสูงสุดที่วัดสำหรับการพิมพ์สีและขาวดำเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทั้งหมด

3 HP Color LaserJet CP2020 Series ความเร็วในการพิมพ์คือ 21 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 20 ppm บนกระดาษขนาด A4 สำหรับการพิมพ์แบบขาวดำหรือสี

4 การกระจายความร้อนสูงสุดสำหรับทุกรุ่นในโหมดพร้อม = 41 BTU/ชั่วโมง

HP Color Laserjet CP2020 ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า