การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์

การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์


หากคุณต้องย้ายหรือขนส่งเครื่องพิมพ์ไปยังสถานที่อื่น โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบรรจุเครื่องพิมพ์ในบรรจุภัณฑ์

HP Color Laserjet CP2020 caution การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์ ข้อควรระวัง:

ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งเนื่องจากการบรรจุไม่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า เครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในลักษณะตั้งระหว่างการขนส่ง

การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์
HP Color Laserjet CP2020 caution การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์ ข้อควรระวัง:

ขั้นตอนนี้สำคัญมากที่จะต้องนำตลับหมึกพิมพ์ออกก่อนจะขนส่งผลิตภัณฑ์ ตลับหมึกพิมพ์ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ระหว่างการขนส่งอาจรั่วและทำให้ผงหมึกเปื้อนเครื่องพิมพ์

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกันเพื่อไม่ให้ถูกแสงโดยตรง

1.
นำตลับหมึกพิมพ์ทั้งสี่ตลับออกและจัดส่งแยกต่างหาก
2.
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในครั้งแรก หากเป็นไปได้ หากคุณทิ้งบรรจุภัณฑ์ไปแล้ว โปรดติดต่อบริการไปรษณีย์ใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำในการบรรจุเครื่องพิมพ์ HP แนะนำให้ทำประกันอุปกรณ์ระหว่างการขนส่ง

HP Color Laserjet CP2020 การบรรจุหีบห่อเครื่องพิมพ์