ระบบปฏิบัติการ Windows ที่สนับสนุน

ระบบปฏิบัติการ Windows ที่สนับสนุน


เครื่องพิมพ์สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้:


Windows XP (32-bit และ 64-bit)

Windows Server 2003 (32-bit และ 64-bit)

Windows 2000

Windows Vista

HP Color Laserjet CP2020 ระบบปฏิบัติการ Windows ที่สนับสนุน