ประเภทการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Windows

ประเภทการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Windows


คุณสามารถเลือกประเภทการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ดังต่อไปนี้


ขอแนะนำ ติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งหมดสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมทั้งคู่มือผู้ใช้ ซึ่งสามารถเลือกเป็นการเชื่อมต่อโดยตรง (USB) หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง

ติดตั้ง USB แบบด่วน ติดตั้งซอฟต์แวร์ขั้นต่ำสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB โดยตรง การเลือกวิธีติดตั้งนี้แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขใบอนุญาตการใช้งานซอฟต์แวร์ของ HP

ติดตั้งเครือข่ายแบบด่วน ติดตั้งซอฟต์แวร์ขั้นต่ำสำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย การเลือกวิธีติดตั้งนี้แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขใบอนุญาตการใช้งานซอฟต์แวร์ของ HP

HP Color Laserjet CP2020 ประเภทการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Windows