รับการสนับสนุนและข้อมูลสถานะของเครื่อง

รับการสนับสนุนและข้อมูลสถานะของเครื่อง


ในการดำเนินการงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วคลิกแถบ การบริการ

ฉันจะ:
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
รับข้อมูลการสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์และสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองทางออนไลน์
ในรายการแบบดรอปดาวน์ บริการอินเตอร์เน็ต เลือกตัวเลือกการสนับสนุน แล้วคลิก ไป
ตรวจสถานะของเครื่อง รวมถึงระดับหมึก
คลิกไอคอน สถานะอุปกรณ์และอุปกรณ์สิ้นเปลือง หน้า สถานะอุปกรณ์ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวของ HP จะเปิดขึ้น

HP Color Laserjet CP2020 รับการสนับสนุนและข้อมูลสถานะของเครื่อง