หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์

หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์


หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ในป้ายแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่ด้านในของช่องเปิดด้านหน้า

ในป้ายจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ/พื้นที่ที่ผลิตและระดับรุ่น วันที่ผลิต รหัสผลิต และหมายเลขที่ผลิตของเครื่องพิมพ์ และมีข้อมูลขนาดกำลังจ่ายไฟและข้อบังคับในการใช้งานด้วย

HP Color Laserjet CP2020 hb ms06 ug หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์

HP Color Laserjet CP2020 หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์