แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3

แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3


1.
ดึงถาด 3 ออกมาแล้วนำไปวางบนที่ราบ

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 01 แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3

2.
นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยดึงออกมาตรงๆ

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 02 แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3

3.
เปลี่ยนถาดกระดาษ 3

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 04 แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3

4.
กด OK เพื่อพิมพ์ต่อ

HP Color Laserjet CP2020 แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3