ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์

ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์ปัญหา
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
หน้าเอกสารที่พิมพ์ว่างเปล่า
คุณอาจยังไม่ได้ดึงเทปปิดออกจากตลับหมึกพิมพ์
ตรวจดูว่าได้ดึงเทปกาวออกจากตลับหมึกพิมพ์จนหมดแล้ว
เอกสารนั้นอาจมีหน้าว่าง
ตรวจสอบเอกสารที่กำลังพิมพ์เพื่อดูว่าเนื้อหามีอยู่ครบทุกหน้าหรือไม่
เครื่องพิมพ์อาจทำงานผิดพลาด
ในการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่า
เครื่องพิมพ์กระดาษช้ามาก
สื่อสำหรับพิมพ์ประเภทที่มีน้ำหนักมากอาจเป็นสาเหตุให้พิมพ์งานได้ช้า
ลองพิมพ์บนกระดาษอื่น
เอกสารที่มีรายละเอียดซับซ้อนอาจพิมพ์ได้ช้า
การให้ความร้อนที่เหมาะสมอาจต้องใช้ความเร็วในการพิมพ์ต่ำลง เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูงสุด
ตั้งค่าประเภทกระดาษไม่ถูกต้อง
เลือกประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษ
ไม่พิมพ์หน้าเอกสาร
เครื่องพิมพ์อาจดึงสื่อสำหรับพิมพ์ไม่ถูกต้อง
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษในเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องแล้ว
หากยังเกิดปัญหานี้อยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษใหม่ โปรดดูที่ การบริการและการสนับสนุน
สื่อสำหรับพิมพ์ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์
นำกระดาษที่ติดออก โปรดดูที่ แก้ปัญหากระดาษติด
สายเคเบิล USB อาจชำรุดเสียหายหรือต่อไว้ไม่ถูกต้อง

ถอดสายเคเบิล USB ที่ต่ออยู่ทั้งสองด้านออก ก่อนต่ออีกครั้ง

ลองพิมพ์งานที่เคยพิมพ์แล้วในอดีต

ลองใช้สายเคเบิล USB เส้นอื่น
อุปกรณ์อื่นกำลังทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้พอร์ต USB ร่วมกันได้ หากคุณมีฮาร์ดไดรฟ์แบบติดตั้งภายนอกหรือสวิตช์บ็อกซ์ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับพอร์ตเดียวกันกับเครื่อง อุปกรณ์อื่นๆ เหล่านี้อาจรบกวนการทำงานของเครื่องได้ หากต้องการเชื่อมต่อและใช้เครื่องพิมพ์ คุณจะต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น หรือต้องใช้พอร์ต USB จำนวน 2 พอร์ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์

HP Color Laserjet CP2020 ปัญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ์